Wat zijn Engelen?

Bericht van Merlia, 26 april 2015

angels1
Wat zijn Engelen?

Engelen zijn spirituele geestelijke wezens (Hebreeën 1:14) zonder echte fysieke lichamen. Hoewel ze geen fysieke lichamen hebben, zijn ze nog steeds persoonlijkheden omdat ze als wezens werden gemaakt. Hun kennis is wel beperkt, dit betekent dat ze heel veel kennis hebben maar niet zoals God dat heeft, de Alwetende en de Almachtige. In Matthew 24:36 staat: er zijn mensen die tot het inzicht zijn gekomen dat zij Engelen hebben gezien hier op aarde in lichamelijke vorm, maar wisten dat niet tot de Engel was verdwenen. Het zijn helpers en wonderen van God. Vaak gebeurt een verschijning wanneer iemand in nood is zoals bij een zwaar ongeluk of waar mensen de dood in de ogen kijken. 
angels3
Vrije wil en onze keuzes
Engelen reageren op verzoek alleen en nadat je om hulp hebt gevraagd zoals in een gebed dat altijd wordt gehoord en beantwoord. Engelen respecteren onze vrije wil en de keuzes die we maken. Zij wachten heel geduldig ,er zijn zoveel Engelen dat hun getal niet in menselijke woorden is uit te drukken. Hier ook meteen hun verzoek om alsjeblieft te vragen hoe klein of hoe groot je verzoek ook is. Alles is mogelijk ook al denk je van niet. Ze beantwoorden wel onze oproep via onze Creator.  Alles wat je vraagt voor het hoogste goed in naam van God wordt van elke omvang dan ook ingewilligd. Goddelijke timing echter is niet in onze handen, maar alleen in Gods handen. Onze Creator heeft ons Engelen gegeven als een geschenk om over ons te waken en ons te steunen wanneer wij dat nodig hebben op ons levenspad. 
angels2angels4
Het Schrift spreekt over het creëren van de Engelen, daarom is het duidelijk dat ze niet altijd in het begin der tijden hebben bestaan. Nehemiah 9:6; Psalm 148:2, 5 Kolossenzen 1:16-17 verklaart:
“Want door hem zijn  alle dingen gemaakt, zowel in de hemelen en op aarde, zichtbare en onzichtbare, of tronen of bezittingen of linialen of autoriteiten - alle dingen door hem en voor hem zijn gemaakt. En hij is vóór alles, en in hem alle dingen houden samen.” De tijd van hun creatie is nooit precies vermeld, maar het is zeer waarschijnlijk dat het samen met het totstandbrengen van de hemel was in Genesis 1:1. Het is mogelijk dat  God de Engelen schiep onmiddellijk nadat hij de hemelen had gemaakt en voordat hij de aarde had gemaakt. Hij riep “de zonen van God voor vreugde” toen hij de fundamenten voor de aarde legde.
Bron: auteur: Dr. Paul Eymann.
Wat doen Engelen?
De Bijbel spreekt over verschillende soorten Engelen wezens zoals Cherubijnen (Ezekiel 1) and Serafijnen (Isaiah 6). En twee Engelen worden specifiek genoemd: Michael (Daniel 10:13; Jude 9) en Gabriel (Daniel 9:21; Lucas 1:19,26).

De verschillende Engelen hebben verschillende taken toegewezen gekregen, uit naam van onze Creator en om de Creator en ons mensen van dienst te zijn. 

  • Aanbidding en het loven van God – Dit is de hoofd activiteit in de hemel (Isaiah 6:1-3; Openbaringen 4-5).
  • Onthulling – Zij dienen als boodschappers en leraren om Gods boodschap aan de mensen te onthullen. Ze hebben de wetten aan Mozes onthuld (Handelingen 7:52-53), en de boodschappen in het boek van Daniel, en Openbaringen.
  • Begeleiding – Engelen gaven instructies aan Jozef over de geboorte van Jezus Christus  (Matthew 1-2), aan de vrouw(en) aan de graftombe, aan Philip (Handelingen 8:26), en aan Cornelius (Handelingen 10:1-8).
  • Zorgen – God heeft Engelen gestuurd om te zorgen voor voedsel voor Hagar (Genesis 21:17-20), Elijah (1 Kings 19:6), en Christus na zijn verleiding (Matthew 4:11).
  • Bescherming – Gods mensen beschermen tegen fysiek gevaar zoals bij Daniel en de leeuwen (Daniel 3 and 6).
  • Helpen – Gods mensen uit gevaar halen als ze er midden in zitten. Engelen zorgden voor vrijlating van de apostelen uit de gevangenis Handelingen 5, en deden hetzelfde voor Petrus Handelingen 12.
  • Kracht en bemoediging – Engelen gaven Jezus kracht na zijn verleiding (Matt 4:11), en bemoedigden de apostelen om te blijven prediken nadat ze uit de gevangenis waren vrijgelaten (Handelingen 5:19-20), en ze vertelden Paulus dat iedereen op zijn schip de aankomende schipbreuk zou overleven (Handelingen 27:23-25).
  • Gebed verhoren en beantwoorden – God zet vaak Engelen in om gebeden te verhoren en te beantwoorden  (Daniel 9:20-24; 10:10-12; Handelingen 12:1-17).
  • Zorgen voor gelovigen op hun moment van overlijden - In het verhaal van Lazarus en de rijke man staat dat Engelen Lazarus ziel droegen naar “Abraham’s boezem” toen hij stierf (Luke 16:22).

Bron: auteur Dr. John Bechtle.

Wat vind jij?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *