Beschermengel

Bericht van Merlia, 26 april 2015

Liefdevol draag ik  jou en begeleid ik (3)

Jouw beschermengel is altijd bij je van voor je geboren werd tot wanneer je weer naar huis gaat naar je Creator en zal je op jouw verzoek begeleiding geven en hulp waar nodig. Je kunt dit vragen bijvoorbeeld als je ‘s ochtends wakker wordt: geef mij liefdevolle zachte en harmonieuze begeleiding en wilt u mijn pad voorbereiden voor vandaag. Breng mij naar liefdevolle mensen, plaatsen en situaties die goed zijn voor mij.

Troost

Je beschermengel kan je troost bieden als je je down voelt en de engel houdt dan een bal van licht voor je hart en hoopt dat je je hart weer een beetje openstelt voor het licht en de liefde. Er is altijd hoop hoeveel duisternis je op dit moment ook ervaart. Vraag je engel je te helpen weer het licht te zien en vrede te voelen. Je zult na een tijdje merken dat je hart en je gevoelens zachter, milder en lichter zijn geworden. Ik spreek uit eigen ervaring.

Waardering

Engelen kunnen ons helpen de kleine dingen in het dagelijkse leven weer te waarderen en zo weer gemakkelijker gelukkig kunnen zijn in plaats van gestresst. Velen leven maar raak en stellen verkeerde prioriteiten waardoor de dingen waar het echt om draait als onbelangrijk worden afgedaan.  Vraag je Engel nu je te helpen met alle kleine vreugdes te herkennen en ervan te genieten zodat je deze rijkdom kunt ervaren.

Je bent speciaal

Jij, ik en iedereen op deze wereld is speciaal en je hoeft niet iets “groots” bereikt te hebben of beroemd te zijn om je leven betekenis te geven. De Engelen zeggen dat je hier bent ten eerste om gelukkig en vredig te zijn en datgene te doen wat je vreugde geeft. Dat kan voor iedereen verschillend zijn niets is fout. Als je datgene doet wat je vreugde geeft is dat onderdeel van je levensdoel. Het mooie is dat dat doel dan jou zal dienen en je zult rijkelijk beloont worden op alle vlakken ook op financieel gebied.

Leraar – engel

Er zijn ook Engelen die je heel graag dingen willen leren. Wat zou je graag willen leren? Een muziekinstrument bespelen, schilderen of schrijven? Het kan ook zelfvertrouwen zijn of gelukkig zijn.Vraag het maar en deze engel zal tot je komen en dit zul je ervaren op jouw eigen persoonlijke manier als je het echt wilt en je hart er voor opent. Dit kan zijn door gevoelens of door boodschappen te horen die je moet opvolgen, door iets te zien of door te weten. Deze Engelen blijven bij je totdat de les is geleerd en dan gaan ze weer.

Peace xxx

Wat vind jij?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *