Jezus Prince of Peace

Bericht van Merlia, 2 april 2015

kruis2

Jezus Prince of Peace, de Alfa en de Omega, de brenger van licht, liefde, vrede en de waarheid. Nu Pasen voor de deur staat en ik van de week een interessante documentaire heb gezien over een goeroe Kumaré gespeeld door filmmaker Vikram Gandhi wil ik toch aandacht aan de kruisiging en wederopstanding van Jezus besteden.

Het evangelie van Thomas

In het zand van Egypte ontdekten 2 boeren in 1945 een kruik met bijna tweeduizend jaar oude geschriften. Eentje daarvan bleek een onbekend evangelie van Thomas, de apostel. Een sensatie, omdat het stuk ouder bleek dan de bekende evangeliën. Jos Stollman uit Heythuysen (docent wiskunde en natuurwetenschappen)maakte een nieuwe vertaling en ontdekte een verrassende link met de zen-traditie.

Het Thomasevangelie dateert uit omstreeks 50 na Christus en is het enige evangelie met woorden van Jezus van voor Paulus dat veel later verscheen. Eigenlijk is het een zegen dat deze geschriften zo lang en zo goed geconserveerd zijn gebleven. Je kunt de tekst lezen op o.a.  http://www.gnosis.org/naghamm/gosthom.html

thomas

Jezus is niet gestorven aan het kruis

Nikodemus en Jozef van Arimathea hebben na de kruisafname Jezus’ lijf met zulke grote hoeveelheden kruiden als mirre en aloë (vera) behandeld,  omdat ze geen dode hadden af te leggen, maar een zwaargewonde moesten verplegen. Hij was niet gestorven, dat leek zo voor de mensen omdat hij zijn taak moest volbrengen van God.

De sleutel ligt in je hart 

Leer jezelf kennen (know thyself), benadrukt Jezus, met alle rottigheid en valkuilen die je daarbij tegenkomt. Loop daar niet voor weg, zelfkennis is de hoeksteen van alles. Het Koninkrijk van God, dat de officiële evangelisten ergens na onze dood plaatsen, is bij Thomas hier en nu, in jezelf. Inderdaad het lijkt sterk op de zen-leer, die teruggaat op het oude boeddhisme. Dat boeddhisme was al een eeuw of vijf oud, toen Jezus leefde en het is waarschijnlijk dat sprekers uit het verre oosten ook Palestina hebben bezocht. Jezus kon daar dus best kennis van hebben genomen.’ Je hebt ook boeken Jesus lived in India die veelal in het Engels zijn geschreven.

jesuslivedinindia

Zenmeester Jezus
Zen onstond pas in de zesde eeuw in het samenvloeien van boeddhisme en taoïsme, maar ik wil ermee zeggen dat Jezus helemaal in de stijl van de Zen-leraren zijn gehoor onderwees. Daarbij relativeert hij ook sterk zijn eigen rol. De leraar is slechts de poort waar de leerling doorheengaat, waarna deze die poort weer moet vergeten, zegt het boeddhisme. Zo wil ook Jezus slechts helpen, aanreiken. Maar we moeten het wel zelf doen, onszelf leren kennen, ons bezinnen op waar we mee bezig zijn. Daar moeten de verhalen, parabels en spreuken van Jezus bij helpen. En dan is verrassend te zien hoe genuanceerder, subtieler Thomas’ Jezus spreekt dan die van de latere evangelisten.

Wederopstanding

Maria Magdalena ging alleen en als eerste (en als vrouw!) naar de tombe waar Jezus lag en tot haar grote schrik en verbazing zag ze de steen die voor de tombe was gezet, opzij was gerold door de Engelen. Jezus was er niet ze wist niet wat ze moest doen en rende terug naar de plek waar de andere apostelen zich verborgen hielden uit angst voor hun eigen leven.

opstanding-Jezus

In de periode daarna is hij verschenen aan zijn apostelen die hem in eerste instantie niet herkenden maar dat uiteindelijk wel konden door zijn handelen en zijn daden. Thomas was er de eerste keer niet bij en toen hij er over hoorde kon hij het niet geloven. Toen hij hem in levende lijve trof kon hij het nog niet geloven en hij zei: alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.  Jezus zei tegen Thomas: test mij, leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.” Thomas antwoordde: “Mijn Heer, mijn God!” Jezus zei tegen hem: “Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gezegend zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus is daarna door honderden mensen nog gezien en heeft hij met mensen gesproken.

Totdat het tijd was en God hem terug naar hem riep. Nu moesten de mensen het zelf doen.

Kumaré

Nog even terugkomend op de documentaire Kumaré, deze was afgelopen week op tv te zien en deed mij aan Jezus denken. De filmmaker deed zich voor als Oosterse goeroe als experiment en hij kreeg al snel volgelingen in Amerika. Zijn moraal van het verhaal is dat je wel kunt leren van de leraar maar dat alles al in jouzelf aanwezig is. Op een gegeven moment moet je op eigen kracht verder.

kumare

Wat vind jij?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *